ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 08:37:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-16481
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 08:52:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-18947
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 09:07:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-20397
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 07:37:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-26513
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 09:22:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-4528
-rw-rw-r--110310410Mon, 18 Nov 2019 08:37:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-5639
-rw-rw-r--11031040Mon, 27 Jan 2020 10:22:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-9743
-rw-rw-r--11041040Mon, 27 Jan 2020 08:26:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-13876
-rw-rw-r--11041040Mon, 27 Jan 2020 10:11:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-26172
-rw-rw-r--11041040Mon, 27 Jan 2020 08:56:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-2742
-rw-rw-r--11041040Mon, 27 Jan 2020 09:11:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-30570
-rw-rw-r--11041040Mon, 27 Jan 2020 08:41:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recas-km3netse01.na.infn.it-2811-5798
drwxrwxr-x1103104684Thu, 04 Aug 2016 22:25:23 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x110410499Fri, 05 Apr 2019 14:00:25 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
drwxrwxr-x110410472Tue, 11 Sep 2018 13:08:33 GMTnagios-snf-3988
drwxrwxr-x1104104459Fri, 05 Aug 2016 05:56:32 GMTnagios-snf-702430
-rw-rw-r--110410420Tue, 09 Aug 2016 07:07:24 GMTtestfile-put-1470726438-6a2d9c189220.txt
-rw-rw-r--110410420Fri, 26 Aug 2016 03:33:25 GMTtestfile-put-1472182397-70f01951a243.txt
-rw-rw-r--110310420Sun, 26 Mar 2017 15:40:35 GMTtestfile-put-1490542832-a53e15162168.txt
-rw-rw-r--110310420Thu, 26 Apr 2018 13:32:11 GMTtestfile-put-1524749489-a89db4ad5b79.txt
-rw-rw-r--110310420Fri, 27 Apr 2018 04:56:52 GMTtestfile-put-1524805008-574b321d255e.txt
-rw-rw-r--110310420Sun, 29 Apr 2018 06:01:06 GMTtestfile-put-1524981662-40e5e6393127.txt
-rw-rw-r--110310420Tue, 01 May 2018 17:02:47 GMTtestfile-put-1525194100-09f05bd7cce4.txt
-rw-rw-r--110310420Wed, 02 May 2018 10:38:57 GMTtestfile-put-1525257461-1e6619f14476.txt
-rw-rw-r--110310420Fri, 04 May 2018 07:01:41 GMTtestfile-put-1525417253-a7918e4457fc.txt
-rw-rw-r--110410420Wed, 09 May 2018 10:45:10 GMTtestfile-put-1525862687-4e81668107eb.txt
-rw-rw-r--110310420Sat, 12 May 2018 15:58:39 GMTtestfile-put-1526140650-6392dcdfd322.txt
-rw-rw-r--110310420Sun, 13 May 2018 02:39:08 GMTtestfile-put-1526179126-c4d21e98b369.txt
-rw-rw-r--110410420Sat, 16 Jun 2018 03:04:06 GMTtestfile-put-1529118242-acf549148fe9.txt
-rw-rw-r--110410420Wed, 27 Jun 2018 16:03:48 GMTtestfile-put-1530115424-4a0e6c1007e9.txt
-rw-rw-r--110310420Sat, 28 Jul 2018 04:57:14 GMTtestfile-put-1532753830-68f48452f2ea.txt
-rw-rw-r--11041040Sun, 30 Sep 2018 22:46:41 GMTtestfile-put-1538347291-0725ec3bf7ea.txt
-rw-rw-r--110310420Sun, 20 Jan 2019 09:35:57 GMTtestfile-put-1547976953-c0f151c95152.txt
-rw-rw-r--110410420Mon, 11 Mar 2019 14:38:38 GMTtestfile-put-1552315114-6eefd9241980.txt